DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Misar Kaktilar
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 19 June 2011
Pages: 281
PDF File Size: 20.44 Mb
ePub File Size: 13.21 Mb
ISBN: 828-3-79683-904-9
Downloads: 21952
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourisar

Ljudi irom sveta postali su fascinirani govorom tela politiara, jer svi znamo da se politiari ponekad pretvaraju da veruju u ne-to u ta u stvari ne veruju, ili se pretvaraju da su drugaiji nego to zaista jesu. Kad joj stvarnost dopre do mozga, gogor smeh se pretvara u pla. Mukarac defiitivni ime ili prezime poinje slovom “S” trenutno ima veliki uticaj u vasem ivotu; sledeeg mese-ca kontaktirae vas ena roena u novembru i izneti uzbu-dljivu ponudu.

S godinama, ovo skrivanje postalo je sofisticiranije i, negde oko este godine, kad je skrivanje iza vrstih predmeta postalo neprihvatljiv vid ponaa-nja, nauili smo da vrsto prekrstimo ruke na grudima kad god situacija postane pretea.

Definitivni vodic kroz govor tela

Defintivni osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona. I mada naivnim i osetljivim ljudima moe da izgleda kao magija, posredi je prosto proces za-snovan na paljivom posmatranju signala govora tela, uz razu-mevanje ljudske prirode i poimanje teorije verovatnoe.

Glumci iz doba nemog filma, poput Carlija Caplina, bili su pio-niri umea govora tela, refinitivni da je to bio jedini mogui vid ko-munikacije na ekranu. Osmesi i smeh nain su za uspostavljanje kontaktaRobert Provajn je ustanovio da postoji 30 puta vea verovatnoa da se smeh pojavi kad je osoba u drutvu nego kad je sama.

Varalice mogu da se pretvaraju samo kratko vreme. Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Meutimt rezultat su lazan osmeh i fotograftja na kojoj izgledate neiskreno. Ono bi trebalo da se uje.

Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila.

Soba smeha do-vela je i do smanjenja broja analgetika potrebnih onima koji Su trpeli bolove, a pacijenti su postajali spremniji na saradnju.

Nasuprot tome, Ri-arda Brensona4 uvek moete da vidite sa irokim osmehom na licu i rado e vam objasniti sve pojedinosti svog uspeha, jer zna da veina Ijudi to izvesno nee ni pokuati.

  BSC PRACTICAL PHYSICS BY CL ARORA PDF

Takoe, druga grupa je imala kritinije miljenje o predavanju i predavau. Zato prekrtene ruke mogu da budu pogubneIstraivanje sprovedeno u Sjedinjenim Dravama na temu gesta Prekjhenih ruku pokazalo je neke zabrinjavajue rezultate.

Rukovanje je evoluiralo kao nain cementiranja trgovaikih pogodbi meu mukarcima. Kao to smo ve rekli, gest podizanja palca predstavlja nain da drugima pokaemo svoju samouverenost, dok prekrtene ruke i dalje pruaju oseaj zatienosti. Siroko rasprostranjen postao je tek pre stotinjak definiticni i sve donedavno je vaio za muki pozdrav. Ljudi kojima su ruke bitne za obavljanje profesije, kao to su hirurzi, umetnici i muziari, takoe e se decinitivni samo slabasno rukovati s vama, isto da bi zatitili ruke.

Meutim, podsta-kla je savremeno prouavanje izraza lica i govora tela, a mnoge Darvinove ideje i opaanja dobili su potvrdu od strane istraiva-a irom sveta.

Sposobnost tumaenja stavo-va i misli ljudi na osnovu njihovog ponaanja inila je prvobitni sistem za komunikaciju meu ljudima, onaj koji su koristili pre nastanka govornog jezika.

Tri pravila za tano tumaenjeOno to vidite i ujete u nekoj situaciji ne mora obavezno da od-raava i stvarne stavove ljudi. Ponekad govlr izraz koji se od njih traio bio sasvim su-protan onom koji su defiintivni traeno je da na osmeh reaguju mr-stenjem, ili osmehom na mrgodno lice. Definitivni vodi kroz govor telaOvo pokazuje da, stare-njem ljudi, njihovi gestovi po-staju suptilniji i manje oigled-ni, zbog ega je tee prepo-znati gestove pedesetogodisnja-ka nego one kojima se slui petogodinje dete.

Kan je sproveo eksperiment s ljudima koji su defintivni pr-ve znake depresije. Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera. Kruni oni miii u oima deluju nezavisno i otkrivaju istin-ska oseanja i iskrene osmehe.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Uglavnom se bavi pokretima tela, izrazi-ma lica i gestovima, zato to su to stvari koje morate da nauite ako hoete da izvuete maksimum od susreta licem u lice. Na primer, otvoreni dlanovi pove-zuju se s iskrenou, ali kad prevarant pokazuje dlanove i smeka vam se dok govori la, odaju ga mikro-gestovi. Praktikovao je da se prilikom fotografisanja postavi tako da bude na levoj strani iz perspektive posmatraa, a gornja ruka bio je definitifni od njegovih omiljenih poteza. Studije pokazuju da smo skloni da stanemo podalje od ljudi s ova-kvim izrazom lica, nastojimo da maksimalno smanjimo kontakt pogledom i izbegavamo ih kad idu prema nama.

Televizija takoe predstavlja odlian nain uenja.

Ako ste okrueni tunim i nesrenim ljudima, verovatno ete od-raavati njihove izraze lica i postati mrzovoljni ili depresivni. Upotrebljena na odreen na-in, snaga dlana daje onome ko je koristi mo tihog autoriteta. Neverovat-no, ali polovina turista uopte nije primeivala promenu; mu-karci su u ddfinitivni veem procentu od ena u potpunosti pro-putali da primete da se bilo ta promenilo, ne samo u pogledugovora tela, nego i injenice da se pred njima pojavila sasvim no-va osoba!

  EVA6400 QUICKSPECS PDF

Isto tako, ako razgova-rate otvorenih dlanova, time vrite pritisak na drugu osobu da i ona bude iskrena.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Pro-vajn je utvrdio i da e se podreena osoba smejati da bi smirila su-periornu osobu, kao i da e superiorna osoba da zasmejava pod-reene – ali se ona pri tom nee smejatijer time naglaava svoju superiornost. Kod grupe koja je gledala komedije dolo je do poboljanja simptoma u odnosu na kontrolnu grupu, koja je gledala filmove koji nisu bili komedije. Ovako su lcatkada sklone da nastupaju osobe koje oseaju da su slabe i boje se da bi drugi mogli da dominiraju njima.

Tokom vise od 30 godina prouavanja prodajnog i pregova-rakog procesa, ustanovili smo da osmehivanje u pravo vreme, kao to je tokom uvodnih faza pregovora, kad pregovarai odme-ravaju snage, proizvodi pozitivnu reakciju na obema stranama stola, koja docnije rezultuje uspenijim ishodima i viom stopom prodaje. Prolazei pored njih, jedna dwfinitivni poznanica mu je doapnula: Pokazivanje zuba gkvor irenje nozdrva predstavljaju derivat ina napadanja i primitivni su signali koje koriste i drugi primati.

Veina Ijudi ne ume sa sigurnou da vam kae pre no to pokua. Prolazei pored ene u ulinoj guvi, mukarac obino okree telo prema njoj; ona, pak, instinktivno okree telo na drugu stranu kako bi zastitila grudi.

Kako god bilo, namera mu je da susret protekne pod njegovim uslovima. Okrenula jojje lea [zgadena, kad jojje najvie trebala Kako da zadrite kontakt pogledom na nudistikoj plai Kako da privuetc panju mukarca Veina laova gleda vas pravo u oi Kako da izbegnete napad iii zlostavljanje Pogled iskosaPojaano trcptanjcNemiran pogledGeografija licaPria o politiarimaDuo, zagledaj se u moje oiPrvih 20 sekundi razgovoraNa koji ste kanal podeeni?

Rezultat toga je da mukarci e-sto gube nit dok ene pokuavaju da komuniciraju ttela njima.

Author: admin