INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Bataur Goshakar
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 10 October 2006
Pages: 111
PDF File Size: 3.32 Mb
ePub File Size: 1.60 Mb
ISBN: 732-1-41861-867-4
Downloads: 73488
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazuhn

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran diskriminnasi tersebut.

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Contoh Analisis Item Sains Documents. Siapakah penulis buka Das Kapital? Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents.

  LEAH COHN NEFILIM PDF

Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Jadi pengganggu ini juga perlu dwn.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Published on Jul View Download 0. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali kesukqran kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. A dan E; pengganggu lemah: Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Jadi item 6 mungkin djskriminasi diteliti semula.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan.

  IRF710 DATASHEET PDF

Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: A, B dan E; pengganggu lemah: Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut:

Author: admin